LHCb Upgrade - Prezentare generală

Această pagină este dedicată diseminării rezultatelor activităţilor LHCb-RO ce vizează îmbunătăţirea detectorului LHCb de la LHC, CERN (Geneva, Elveţia). În acest context grupul LHCb-RO este implicat activ în programul de îmbunătăţire a subdetectorului Ring Imaging CHerenkov (RICH). Detectorul LHCb îmbunătăţit va beneficia la finele celei de-a doua perioade de oprire a LHC (LS2) de un sistem de identificare al particulelor mult mai eficient. Pentru atingerea acestui obiectiv un program de C&D se află în desfăşurare vizând construcţia unui nou sistem de detecţie a fotonilor în RICH1 şi RICH2. În locul tuburilor hibride fotomultiplicator-detector (Hybrid Photomultiplier-Detection - HPD) instalate la momentul actual pe suprafeţele de detecţie a fotonilor în cei doi subdetectori RICH - vezi "LHCb RICH Technical Design Report" (CERN LHCC 2000-037), "A simulation study of the LHCb RICH performance" - se va folosi o soluţie de detecţie bazată pe tuburi fotomultiplicatoare multi-anodice (Multi-anode Photomultiplier Tubes - MaPMT) comerciale. O matrice de Celule Elementare (Elementary Cell - EC) va constitui viitorul sistem de fotodetecţie. Fiecare EC va fi construită pe o structură metalică cu rol de răcire a componentelor pe care se vor fixa MaPMT-uri şi electronica aferentă. Unul sau patru MaPMT (în funcţie de tipul tuburilor) vor constitui o unitate de bază de celule elementare. Aceste plăci de bază sunt apoi conectate la plăcile electronice de achiziţie (Front-End Board - FEB) construite în jurul unor circuite integrate pentru aplicaţii specifice (Application Specific Integrated Circuits - ASIC). Fluxul de date este controlat de plăcile digitale implementate în jurul unor circuite integrate de tipul Field Programmable Gate Array (FPGA).
O campanie intensă de caracterizare a rezistenţei la radiaţie se află în desfăşurare cu scopul de a evalua fiabilitatea noilor ASIC-uri (cele mai recente modele lansate pe piaţă în 2015) împreună cu componente electronice de calitate comercială (COTS) în condiţiile de iradiere, câmp magnetic şi fluctuaţii de temperatură prezente în vecinătatea detectorului LHCb în timpul achiziţionării datelor experimentale (funcţionării LHC).

Structura acestei pagini este determinată de următoarele aspecte principale ale activităţii de cercetare-dezvoltare: prezentarea dispozitivelor electronice studiate, rezultatele şi metodele experimentale/a>, şi prezentările (orale sau tip poster) la conferinţe naţionale şi internaţionale precum şi publicaţiile ştiinţifice prin care sunt diseminate rezultatele interpretărilor ştiinţifice ale datelor experimentale. De asemenea o secţiune separată este dedicată prezentării seminariilor ştiinţifice invitate şi activităţilor cu caracter didactic în care membrii grupului de Upgrade au fost ocazional implicaţi.

Responsabilităţi în cadrul programului LHCb Upgrade

Grupul român LHCb este implicat activ in programul LHCb Upgrade, fiindu-i alocate următoarele responsabilităţi în cadrul acţiunilor de upgrade ale subdetectorilor RICH:

La începutul lui 2015, un alt grup (5-6 membri) de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România s-a alăturat echipei noastre şi au preluat sarcina dezvoltării firmware-ului pentru evaluarea rezistenţei la iradiere a KINTEX-7.

MAROC-3
    Acest circuit este al treilea membru a familiei de integrate Multi Anode Read-Out special dezvoltate de $\Omega$mega pentru a măsura semnalele electrice de la tuburi fotomultiplicatoare multianodice (MaPMT) sau ale tehnologii de fotodetecţie asemănătoare. MAROC-3 permite discriminarea fotonilor individuali şi măsurarea sarcinii colectate şi amplificate de MaPMT cu până la 64 de canale. Aceste performanţe fac acest chip un candidat de luat în vedere pentru echiparea plăcilor de detecţie primară - Front-End Board (FEB) - în cadrul programului de upgrade RICH. La momentul actual (2015), circuitul este doar soluţia alternativă la ASIC-ul principal considerat pentru upgrade, numit CLARO şi care se caracterizează printr-un consum de putere mai mic.
Grupul nostru a dezvoltat ansamblu automat de măsură pentru a monitoriza în timp real parametrii electrici ai MAROC-3 pe durata procedurilor de iradiere. În 2014-2015, rezistenţa MAROC-3 la radiaţii a fost evaluată la instalaţii de la IFIN-HH folosind fascicule de protoni şi radiaţie (electro-magnetică) X. Circuitul s-a dovedit stabil în îndeplinirea funcţiilor sale şi nu s-au văzut efecte cumulative datorită iradierii chiar si la o doză total absorbită (Total Ionizing Dose - TID) de 8 Mrad corespunzătoare dozei estimate a fi încasată pe parcursul a aproape 200 de ani de funcţionare continuă în condiţiile de expunere de la LHCb. Testele finale se vor concentra pe a scoate în evidenţă efecte de interacţie izolată (Single Event Effects - SEE) datorate defectelor produse de radiaţie în straturile active ale MAROC-3 folosing un fascicul de protoni cu energia de 60 MeV disponibil la ciclotronul/a> de la Institutul de Fizică Nucleară Henryk Niewodniczanski (PAN Krakow) din Cracovia, Polonia.
Detalii suplimentare despre aceste teste sunt/vor fi publicate în secţiunea
"Rezultate experimentale" a acestei pagini.

SPACIROC-2
    Numele circuitului provine de la abrevierea Spatial Photomultiplier Array Counting and Integrating Readout Chip iar chipul este de asemenea dezvoltat de către $\Omega$mega. Este special proiectat pentru a putea citi informaţia de la tuburi fotomultiplicatoare multianodice cu 64 de canale ce vor fi folosite la echipare observatorului spaţial Extreme Universe Space Observatory pe sonda JEM/EF (Japanese Experiment Module/Exposure Facility din cadrul misiunii JEM-EUSO a ESA). Circuitul este rezistent la radiaţie din faza de proiect şi are un consum redus de energie de 1 mW/canal. SPACIROC-2 va fi utilizat ca bază de dezvoltare a viitoarelor versiuni ale circuitelor din familia MAROC. Datorită acestor aspecte am decis să efectuăm investigaţii detaliate ale rezistenţei proiectate la diverse tipuri de radiaţii ionizante pentru a evalua în ce măsură blocurile electronice refolosite din arhitectura sa ar suporta dozele nominale de radiaţie de la LHC. În laboratorul de electronică al grupului de la IFIN-HH au fost ansamblate trei plăci de test folosind SPACIROC-2 precum şi un lanţ dedicat de măsură pentru monitorizare în timp real. Strategia noastră este să începem cu teste în fascicul de protoni de energie la 60 MeV la PAN Cracovia iar apoi să iradiem electronica folosind fascicule de particule alfa produse de instalaţiile de la IFIN-HH.

KINTEX-7 FPGA
    Componenta principală în jurul căreia se intenţionează proiectarea plăcilor electronice digitale este un circuit FPGA bazat pe SRAM din familia KINTEX-7. Datorită mediului special de radiaţii prezent în preajma detectorului LHCb trebuie efectuate teste minuţioase pentru a determina fiabilitatea şi stabilitatea funcţionării acestui circuit în condiţiile respective. În toamna anului 2015 grupul nostru s-a implicat activ în această vastă misiune şi a propus, proiectat şi ansamblat un banc de test pentru KINTEX-7. Versiunea preliminară a firmware-ului pentru componenta aflată în testare (DUT) a fost propusă şi pusă la dispoziţie de către grupul LHCb de la Universitatea din Cambridge. Teste preliminare ale rezistenţei la iradierea cu ioni a FPGA KINTEX-7 au avut loc în vara lui 2015 la instalaţia SIRAD din Legnaro, Italia. În timpul acestor teste au fost iradiate 3 FPGA-uri cu ioni de oxigen şi fluor. Pe termen scurt, următorul nostru obiectiv este să clasificăm şi cuantificăm SEE-urile produse de radiaţie la nivel de firmware şi în circuit. În acest scop sunt dezvoltate mai multe versiuni ale firmware-ului pentru DUT, această activitate intrând în responsabilitatea grupului de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Testarea și calificarea MaPMT
    Un alt subiect pe care grupul nostru își propune să-l abordeze este proiectarea și implementarea un banc de testare într-un recipient izolat optic a modelelor de fotomultiplicatori multianod ce vor fi utilizate la construcţia detectorilor RICH upgradaţi, înlocuind astfel sistemul actual de detecție a fotonilor bazat pe fotodetectori hibrizi. Caracteristici ca timpul mediu de răspuns, valoarea media a curentului de întuneric, nivelul de inter-comunicație între canelele de măsură sau efectul îmbătrânirii componentelor pot fi măsurate cu acest banc de test dezvoltat de grupul nostru. Filmul de mai jos prezintă aranjamentul experimental dezvoltat la IFIN-HH şi câteva măsurători preliminare.

Rezultate experimentale

Teste rezistenţă la radiaţii pt. MAROC-3

Film ce descrie aranjamentul experimental şi sesiunea de iradiere a MAROC-3 cu protoni la IFIN-HH

Teste rezistenţă la radiaţii pt. KINTEX-7
Electroniştii grupului de la IFIN-HH au proiectat şi implementat un banc dedicat pentru testarea rezistenţei la radiaţie a unui circuit FPGA din familia Kintex-7 produsă de Xilinx. Obiectivul principal este caracterizarea capacităţii circuitelor FPGA din această familie de a îndeplini normele de rezistenţă (fiabilitatea în mediul special de radiaţii) la radiaţii necesare pentru a fi folosite în elaborarea plăcilor de comunicaţie digitală ale sub-detectorilor RICH upgradaţi. Bancul de test este alcătuit dintr-o placă de alimentare (cu diverse tensiuni şi limite de curent), sistemul DAQ (Data AcQuisition) şi placa (PCB) cu electronica dedicată FPGA. Teste de iradiere preliminare s-au desfăşurat in iulie 2015 la Laboratoarele Naţionale Legnaro (Legnaro, Italia) folosind fascicule de ioni grei cu transfer liniar de energie (LET) de magnitudine mică iar rezultatele vor fi publicate în cursul acestui an (2016). Campania de teste de iradiere pentru această componentă va continua şi în 2016.

exp. setup Legnaro
Aranjamentul experimental complet instalat înainte de iradiere la Legnaro, Italia (iulie 2015)

Montaj video cu etapele testelor de iradiere de la instalaţia din Legnaro (iulie 2015).

Proceduri calificare MaPMT

MaPMT experimental setup
Aranjamentul experimental pentru măsurarea parametrilor şi calificarea MaPMT
MaPMT in light sealed box
Detaliu cu montarea MaPMT în cutia etanşabilă din punct de vedere optic
MaPMT dark current
Primele măsurători ale curentului de întuneric caracteristic al MaPMT

Prezentări şi publicaţii

Prezentări (în cadrul unor laboratoare internaţionale de prestigiu)

 1. CERN, Geneva, Elveţia*
  1. V. M. Plăcintă, "First Thoughts on the Validation Plan for the FastRICH and its Test Board", LHCb upgrade electronics workshop (14 iunie 2023)
  2. V. M. Plăcintă, "Status of the CarrierBoard for Design", RICH Test Beam Meeting (31 mai 2023)
  3. V. M. Plăcintă, "Status of the CarrierBoard for Design", RICH Test Beam Meeting (3 mai 2023)
  4. V. M. Plăcinta, "Status Update on FastIC/FastRICH Irradiation Setup", LHCb - RICH LS3 Enhancement Radiation testing (19 aprilie 2023)
  5. V. M. Plăcinta, "Latest Updates for TDC-in-FPGA", RICH Test Beam Meeting (31 august 2022)
  6. L. N. Cojocariu, "Testing and Commissioning of PDMDBs", General RICH Meeting - LHCb Week (28 februarie 2022)
  7. V. M. Plăcintă and L. N. Cojocariu, "Update on PMDDB Tests", RICH Upgrade Commissioning Meeting (9 februarie 2022)
  8. V. M. Plăcintă and L. N. Cojocariu, "PCB for TDC Calibration Studies", RICH Test Beam Meeting (4 februarie 2022)
  9. V. M. Plăcintă, "The Status of RICH 1 Commissioning", General RICH Meeting - LHCb Week (20 septembrie 2021)
  10. V. M. Plăcintă, F. Keizer, S. Wotton and L. N. Cojocariu, "Update on readout board firmware (TDC in FPGA)", RICH Test Beam Meeting (15 septembrie 2021)
  11. V. M. Plăcintă and O. E. Hutanu, "The Status of RICH 1 Commissioning", RICH Upgrade Commissioning Meeting (8 septembrie 2021)
  12. V. M. Plăcintă, F. Keizer, S. Wotton and L. N. Cojocariu, "Firmwware Status of TDC in FPGA", RICH Test Beam Meeting (15 iulie 2021)
  13. L. N. Cojocariu and V. M. Placintă, "Status of RICH 1 Columns and other ComLab activities", RICH Upgrade Commissioning Meeting (21 aprilie 2021)
  14. V. M. Plăcintă and L. N. Cojocariu, "RICH 1 Column Assembly Status", RICH Upgrade Commisioning Meeting (25 martie 2021)
  15. L. N. Cojocariu, "Upgrade R&D Status and Perspectives in RO", General RICH Meeting (20 octombrie 2020)
  16. V. M. Placintă, S. Wotton, "PT1000 Temperature Readings Through GBT-SCA ADC Lines", General RICH Meeting (12 noiembrie 2019)
  17. V. M. Placintă, S. Wotton, ",Update on SCA-ADC Temperature Readings and Calibration", RICH Upgrade – Integration and Commissioning (1 noiembrie 2019)
  18. V. M. Placintă, S. Wotton, "Update on SCA-ADC Temperature Calibration", RICH Upgrade – Integration and Commissioning (25 octombrie 2019)
  19. V. M. Placintă, F. Keizer, S. Wotton, "Temperature Reading through GBT-SCA ADC lines", RICH ECS meeting (10 octombrie 2019)
  20. V. M. Placintă, "Summary of the PDMDB module testing", RICH upgrade PDMDB testing progress meeting (15 martie 2019)
  21. V. M. Placintă, "Summary of Modules testing", RICH upgrade PDMDB testing progress meeting (7 martie 2019)
  22. L. N. Cojocariu, "TCM & DTM modules assembly activity overview", RICH upgrade PDMDB testing progress meeting (19 februarie 2019)
  23. F. Maciuc, "TCM ADCs for 12 tests with 12 sets of modules on PDMBD", RICH upgrade PDMDB testing progress meeting (19 februarie 2019)
  24. F. Maciuc, L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, "RICH Upgrade PDMDB-PRR Summary of KINTEX-7 FPGA Testing in Radiation Environments, Extrapolation and Conclusions, in LHCb-RICH Production Readiness Review (PRR) meeting" (PDF), iunie 2018, CERN, Geneva, Elveţia
  25. V. M. Plăcintă, "Antifuse FPGA Irradiation Campaign Status", LHCb RICH Upgrade meeting (5 iunie 2018)
  26. V. M. Plăcintă, "Antifuse FPGA Irradiation Campaign Status", LHCb RICH Upgrade meeting (26 februarie 2018)
  27. V. M. Plăcintă, "Updates regarding the DAQ system proposed for PDMDB monitoring", LHCb RICH Upgrade mini-meeting (12 aprilie 2017)
  28. F. Maciuc, "PDMDB status news open issues and road-map to the PRR: Irradiation", RICH Upgrade Meeting (30 noiembrie 2016)
  29. F. Maciuc, "FPGA radiation hardness, a first look at the measurements done at Paul Scherrer Institute proton irradiation facility", Meeting on irradiation for RICH Upgrade (24 noiembrie 2016)
  30. V. M. Plăcintă, "First measurements of the I/O signals in KINTEX-7 FPGAs in proton beam", Meeting on irradiation for RICH Upgrade (24 noiembrie 2016)
  31. F. Maciuc,"Radiation hardness of KINTEX-7", RICH Upgrade Meeting (31 august 2016)
  32. F. Maciuc, "Radiation hardness of KINTEX-7 -- PDMDB EDR", RICH Upgrade PDMDB EDR (28 iunie 2016)
  33. F. Maciuc, "Preliminary result of KINTEX-7 Irradiation with heavy ions at Louvain", RICH Upgrade Meeting (14 iunie 2016)
  34. L. N. Cojocariu, "Current architecture of the test bench for KINTEX-7 irradiation", Mini-meeting on KINTEX-7 test bench (15 septembrie 2015), IFIN-HH, Măgurele, România
  35. F. Maciuc, "A first look into radiation-hardness tests with ions for a Kintex-7 FPGA", RICH Upgrade Meeting (9 septembrie 2015)
  36. L. N. Cojocariu, "Status and perspectives for KINTEX-7 irradiation", Mini-meeting on irradiations for RICH Upgrade (8 iulie 2015)
  37. L. N. Cojocariu, "First prototype of KINTEX7 module designed for irradiation tests", RICH Upgrade Testbeam Meeting (1 aprilie 2015)
  38. L. N. Cojocariu, "Irradiation of MAROC3 with X-Ray and the KINTEX7 PCB design", Mini-meeting on Irradiations for RICH Upgrade (20 februarie 2015)
  39. L. N. Cojocariu, "Results of testing MAROC3 radiation hardness", RICH Upgrade Testbeam Meeting (27 octombrie 2014)
  40. L. N. Cojocariu, "Characterization of the MAROC 3 before irradiation", RICH Upgrade Testbeam Meeting (23 iulie 2014)
  41. L. N. Cojocariu, "Multi Anode ReadOut Chip (pre-irradiation tests)", RICH Upgrade Testbeam Meeting (11 iunie 2014)
 2. Ecole Polytechnique, Paris, Franţa
  1. V. M. Placintă, "Discussion of SPACIROC2 irradiation results", Laboratoire Leprince-Ringuet, Ecole Polytechnique, France (13 mai 2020)
  2. L. N. Cojocariu, "Data analysis for the SPACIROC2 proton irradiation", Laboratoire Leprince-Ringuet, Ecole Polytechnique, France (9 septembrie 2016)
  3. L. N. Cojocariu, "Characterization of MAROC 3 before irradiation RICH", Laboratoire Leprince-Ringuet, Ecole Polytechnique, France (25 august 2014)
  4. L. N. Cojocariu, "Rad Hard Tests and Characterization of the MAROC3", Laboratoire Leprince-Ringuet, Ecole Polytechnique, France (4 iulie 2014)

Publicaţii (articole, prezentări suținute la conferinţe)

 1. Articole și proceeding-uri de conferință
  1. V. M. Placinta, L. N. Cojocariu, F. Maciuc, M. Straticiuc, S. Mattiazzo, L. Silvestrin and A. Candelori, "Measurements of Radiation Effects in an Antifuse FPGA ", Nuclear Instr. And Methods in Physics Research A, 1055 168551 (octombrie 2023)
  2. L. N. Cojocariu, D. Foulds-Holt, F. Keizer, V. M. Placinta, and S. Wotton, " A multi-channel TDC-in-FPGA with 150 ps bins for time-resolved readout of Cherenkov photons ", Proceedings of 11th International Workshop on Ring Imaging Cherenkov Detectors (RICH 2022), Nuclear Instr. And Methods in Physics Research A, 1055 168483 (octombrie 2023)
  3. V. M. Placinta, L. N. Cojocariu and F . Maciuc, "A Dedicated and Versatile System for Testing the Radiation Hardness of Various Integrated Circuit", in Proceedings of Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2022, Journal of Instrumentation, JINST 18 C01053 (ianuarie 2023)
  4. V. M. Placintă , L. N. Cojocariu , C. de la Taille, S. Blin Bondil, S. Mattiazzo, L. Silvestrin, A. Candelori and F . Maciuc, "Radiation effects in a SPACIROC2 ASIC and long-term reliability", Journal of Instrumentation, JINST 16 P07028 (iulie 2021)
  5. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, C. Ravariu, "Proton-induced radiation effects in the I/O blocks of an SRAM-based FPGA", Journal of Instrumentation, JINST 14 T1000 (octombrie 2019)
  6. V. M. Placintă, F. Babarada, C. Ravariu, L. G. Alecu, "Digitally Controlled Electronic Load for Testing Power Supplies Reliability", Rev. Roum. Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg, vol. 64, no.2, pp 131-136 (iunie 2019)
  7. L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, "Ion Beam Irradiation Effects in KINTEX-7 FPGA Resources", Romanian Journal of Physics, vol. 61, no. 901 (2018)
  8. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, "Radiation Hardness Studies and Evaluation of SRAM-Based FPGAs for High Energy Physics Experiments", in Proceedings of Topical Workshop on Electronics for Particle Physics - PoS(TWEPP-17), Santa Cruz California, SUA (septembrie 2017)
  9. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, C. Ravariu, "I/O Blocks Reliability for an SRAM-Based FPGA When Exposed to Ionizing Radiation", in Proceedings of 2018 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania (octombrie 2018)
  10. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, C. Ravariu, "Evaluating the switching mode power supplies used in radiation hardness tests of integrated circuits", in Proceedings of 2017 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania (octombrie 2017)
  11. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, C. Ravariu, "Test Bench Design for Radiation Tolerance of Two ASICs", Romanian Journal of Physics, vol. 62, no. 903 (2017)
  12. L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, L. Dumitru, "Monitoring system for testing the radiation hardness of a KINTEX-7 FPGA", in Proceedings of 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), , Istanbul, Turcia (august 2015)
 2. Prezentări suținute la diferite conferinţe/workshop-uri naționale și internaționale
  1. V. M. Placinta, L. N. Cojocariu and F. Maciuc, "A Dedicated and Versatile System for Testing the Radiation Hardness of Various Integrated Circuits ", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2022, 19 - 23 septembrie 2022 (poster)
  2. V. M. Placinta, L. N. Cojocariu and F. Maciuc, "Experimental Test Bench for Evaluating the Radiation Tolerance of Integration Circuits in Radiation Environments ", 20th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2022), 12 - 15 iulie 2022 (poster)
  3. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu și F. Maciuc, "Investigation of Radiation-Induced Effects in a Front-end ASIC designed for Photon Counting Sensor Systems", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2021, 20 - 24 septembrie 2021 (poster)
  4. L. N. Cojocariu on behalf of the Romanian LHCb Group, "Studies on radiation-hardness of CMOS integrated circuits for Phase I and Phase II LHCb Upgrades", Joint ApPEC-­‐ECFA-­‐NuPECC Seminar, Paris, France, 14 - 16 octombrie 2019 (poster)
  5. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, F. Maciuc, "Radiation Hardness Tests Done on KINTEX-7 FPGA for High Energy Physics Experiments", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2019, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spania, 2 - 6 septembrie 2019 (poster)
  6. L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, "Proton-Induced Radiation Effects in MAROC3, a full readout 0.35 µm SiGe ASIC", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics 2019, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spania, 2 - 6 septembrie 2019 (poster)
  7. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, F. Maciuc, "Radiation Hardness Tests Done on KINTEX-7 FPGA for High Energy Physics Experiments", 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2019), Universitatea Ovidius din Constanta, Constanta, Romania, 16 - 19 iulie 2019 (poster)
  8. L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, "Investigation of submicron Si-Ge BiCMOS technology node behaviour for two ASIC under proton beam irradiation", 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2019), Universitatea Ovidius din Constanta, Constanta, Romania, 16 - 19 iulie 2019 (poster)
  9. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, C. Ravariu, "I/O Blocks Reliability for an SRAM-Based FPGA When Exposed to Ionizing Radiation", 2018 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania (octombrie 2018) (prezentare orala)
  10. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, F. Maciuc, "Investigation of Proton-Induced Radiation Effects in 0.15 µm Antifuse FPGA", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP) 2018 , KU Leuven, Antwerp, Belgia, 17-24 septembrie 2018 (prezentare orala)
  11. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, "Radiation Hardness of Field Programmable Gate Arrays in LHC Experiments", SAD-ETTI Symposium, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Bucuresti, Romania, iulie 2018 (prezentare orala + poster)
  12. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, "Radiation Hardness of Field Programmable Gate Arrays in LHC Experiments", Third Barcelona Techno Week – Course on semiconductor detectors, Universitatea din Barcelona, Barcelona, Spania, iulie 2018 (poster)
  13. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, C. Ravariu, "Evaluating the switching mode power supplies used in radiation hardness tests of integrated circuits", 2017 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania, octombrie 2017 (prezentare orala)
  14. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, F. Maciuc, "Radiation Hardness Studies and Evaluation of SRAM-Based FPGAs for High Energy Physics Experiments", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP) 2017 , Institutul de Fizica Particulelor din Santa Cruz (SCIPP), Santa Cruz California, SUA, 11-14 septembrie 2017 (prezentare orala)
  15. V. M. Placintă, "First Results on KINTEX-7 FPGA testing in mixed field radiation at CHARM facility", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP) 2017 , Institutul de Fizica Particulelor din Santa Cruz (SCIPP), Santa Cruz California, SUA, 11-14 septembrie 2017 (prezentare orala)
  16. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, "Test Bench Design for Evaluating the Performance of Multi-anode Photomultiplier Tubes", 17th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2017), Universitatea Ovidius din Constanta, Constanta, Romania, 11-14 iulie 2019 (prezentare orala)
  17. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, "Test Bench for ASIC radiation hardness evaluation", Workshop on Sensors and High Energy Physics (SHEP 2016), Universitatea din Suceava, Suceava, Romania, 21-22 octombrie 2016 (prezentare orala)
  18. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu, "Kintex-7 Irradiation, Test Bench and Results", Topical Workshop on Electronics for Particle Physics (TWEPP) 2016 , Institutul Technologic din Karlsruhe (KIT), Karlsruhe, Germania, 26-30 septembrie 2016 (prezentare orala)
  19. L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, L. Dumitru, "Monitoring system for testing the radiation hardness of a KINTEX-7 FPGA", The 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU9), Istanbul, Turcia, 24-27 august 2015 (prezentare orala)
  20. L. N. Cojocariu, V. M. Placintă, "Designing and implemententing test benches for radiation hardness qualifications of readout electronics from LHCb RICH photodectors", 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2015), Universitatea Ovidius din Constanta, Constanta, Romania, 2-4 iulie 2015 (prezentare orala)
  21. V. M. Placintă, L. N. Cojocariu,, "Practical test bench used for testing Photomultiplier Tubes, type MaPMT", 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2015), Universitatea Ovidius din Constanta, Constanta, Romania, 2 - 4 iulie 2015 (poster)

Activităţi didactice

 1. Vlad-Mihai Placintă, "Introduction to Microcontrollers: Arduino Tutorial", seminarii invitate la Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti (18 mai 2017)
  [ slide-uri, cod sursă aplicaţii Arduino cu UI în Labview ]

* Accesul la resursele web pentru unele prezentări poate fi restricţionat.