Scientific Grants

Activitatea membrilor grupului nostru este finanţată într-un mod complex în conformitate cu statutul poziţiei ştiinţifice ocupate şi în acord cu legile şi reglementările în vigoare în România.
Lista de granturi de cercetare de pe această pagină conţine doar granturile a căror activitate principală vizează subiecte de cercetare în domeniul energiilor înalte şi/sau fizicii particulelor elementare şi prin care este finanţată activitatea unui număr important dintre membrii grupului. În mod excepţional, conducerea grupului poate opta să găzduiască în cadrul acestui sit web paginile de prezentare ale granturilor individuale sau în a căror echipă se regăseşte un număr minoritar dintre membrii grupului (în general cu scopul eficientizării administrării paginilor web sau din lipsa unei alternative mai bune de găzduire). Condiţia minimală este ca responsabilul ştiinţific să fie membru al colaborării LHCb de la CERN şi să-şi menţină acest statut pe întreaga durata a desfăşurării proiectului de cercetare.
Totuşi fiecare pagină web de proiect/grant trebuie considerată ca un document de sine stătător, formatat în conformitate cu cerinţele contractului de proiect (agenţiei finanţatoare) corespunzătoare. Informaţia diseminată prin intermediul acestor pagini este în deplinătate în responsabilitatea conducătorului ştiintific/managerului corespunzător de proiect. Conducerea grupului LHCb Romania îşi rezervă dreptul de face recomandări în privinţa publicării online a unor rezultate ştiinţifice ce ar putea fi interpretate ca o încălcare a regulilor şi politicii colaborării LHCb de la CERN, Geneva.

<
PerioadaAgenţie finanţatoareIdentificare proiect
(id, titlu/acronim & link intern)
2012 - 2015 IFA PNCDI II, Modul III: Capacităţi, RO-CERN: LHCb; contract no. 3/03.01.2012
LHCb - from strangeness to b hadron physics and beyond
2011 - 2016 UEFISCDI PNCDI II, Program "IDEI", proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0749; contract no. 56/07.10.2011
Studies of flavour production mechanisms in the pp interaction
2016 - 2019 IFA PNCDI III, Modul CERN-RO, Program 5, Subprogram 5.2
LHCb; contract no. 7/16.03.2016

LHCb - Study of hadron production, flavour physics for heavy particles & the Upgrade program
2019 - 2022 IFA PNCDI III, Modul CERN-RO, Program 5, Subprogram 5.2
IFA/CERN-RO/LHCb contract no. 9/10.03.2020

Detectorul LHCb, producția de particule în ciocniri proton-proton la LHC pentru rapidități mari, dezintegrări ale hadronilor grei, programul de upgrade
2022 - 2024 IFA PNCDI III, Modul CERN-RO, Program 5, Subprogram 5.2
LHCb; contract no. 5/3.01.2022

LHCb, producţia de particule pe direcţia înainte, dezintegrări ale hadronilor grei şi fazele de upgrade ale detectorului în era HL-LHC

Ştiri

Loading...