LHCb International MasterClass 2017

   În 2017 grupul nostru a participat la programul "LHCb International Masterclasses" organizat de către International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) în colaborare cu CERN. Activităţile de popularizare se vor desfăşura în campusul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava.

   Acţiunea se adresează elevilor de liceu din clasele IX-XII şi tinerilor studenţi din anul I-II în domeniul ştiinţelor exacte. Astfel, de-a lungul zilei, elevii/studenţii vor avea oportunitatea să ia contact cu mediul de cercetare de pe platforma Măgurele (în apropiere de București) şi/sau campusul Universităţii din Suceava. Elevii vor avea ocazia să audieze cursuri introductive de fizica particulelor elementare, să viziteze obiective de pe platforma Măgurele/campus Suceava şi să participe la analizarea datelor reale achiziţionate în experimentul de energii înalte LHCb de la LHC. Elevii vor avea posibilitatea să discute rezultatele obţinute prin conferinţă video cu tineri cercetători de la CERN, precum şi cu colegi elevi din alte centre ştiintifice ce iau parte la programul International Masterclasses. Participarea este recunoscută prin diplome acordate elevilor şi profesorilor însoţitori.